Prisgaranti

Ekobokning garanterar att vi erbjuder de lägsta hotell-priserna. Om du har bokat ett hotell och mot förmodan hittar ett lägre pris på en annan sida för samma hotel och rumskategori vid samma tidspunkt så får du skicka en skärmdump samt URL till oss. Vi ersätter då mellanskillnaden genom att sätta över pengar till ditt konto. Vi garanterar lägsta pris inom 6 timmar av det aktuella bokningstillfället.