Miljömärkningar

Svanen

En Svanenmärkt hotell-, restaurang-, konferensverksamhet har tagit ett helhetsgrepp om sitt miljöarbete och klarat Svanens stränga krav. Verksamheten arbetar, med hjälp av Svanen, mot det hållbara samhället.

Personalen arbetar inom många områden för att inte belasta miljön. För att bli Svanenmärkt måste verksamheten t.ex. klara ett antal gränsvärden. Energiförbrukning som är ett av gränsvärdena, är ett av de områden som ger upphov till störst miljöpåverkan från dessa verksamheter.

Greenleader

GreenLeader programmet grundades av TripAdvisor och är ett globalt program för hotell med miljöfokus. För att kvalificera sig som en GreenLeader, måste hotell och B&Bs uppnå ett visst antal poäng på sin ansökan. Dessa hotell delas därefter in i fyra nivåer; brons, silver, guld och platinum. Nivåerna bestäms av varje hotells förmåga och deltagande i miljövänliga och aktiviteter. Ett GreenLeader Platinum hotell måste till exempel helt möta minst 60% av GreenLeaders program-krav.

Den Gröna Nyckeln

Den Gröna Nyckeln är en internationell miljöutmärkelse som är framtagen för hotell, vandrarhem och fjällstationer. Utmärkelsen innebär att verksamheten aktivt arbetar med miljöförbättrande åtgärder utifrån verksamhetens egna förutsättningar.

Kriterierna omfattar flera områden som leder till en minskad miljöpåverkan. Det handlar bland annat om att personalen utbildas i miljöfrågor, att det finns källsortering för olika fraktioner, att man använder lågenergilampor, att endast miljömärkta rengörings- och tvättmedel används och att man erbjuder ekologiskt odlad mat där det finns servering och/eller livsmedelsförsäljning.